Startup Almere | Interview coach MBA Friso Muntjewerf & Innofication
15611
post-template-default,single,single-post,postid-15611,single-format-standard,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Interview coach MBA Friso Muntjewerf & Innofication

Interview coach MBA Friso Muntjewerf & Innofication

Introductie MBA Friso Muntjewerf coach bij de StartupAlmere community. Friso Muntjeswerf gaat startups coachen bij StartupAlmere vanuit zijn rijke ervaring en is op dit moment bezig met het bedrijf waar hij medeoprichter van is: Innofication. We stellen hem graag aan jullie voor doormiddel van een interview.

Over MBA Friso Muntjeswerf:
1) Wat is kort samengevat je achtergrond, branche en werkervaring?

friso-muntjeswerf Ik ben Friso Muntjewerf en zie mezelf als een gedreven ondernemer, business developer, marketeer, innovatie manager en tevens project manager die doelgericht te werk gaat en nimmer het klantbelang uit het oog verliest. De afgelopen 15 jaar heb ik mijn sporen verdiend op het terrein van customer experience management, waarvoor ik de laatste jaren veel projecten heb uitgevoerd bij onder andere banken, verzekeraars en uitgevers.

 

Op het werkveld van customer experience management heb ik veel ervaring opgedaan vanuit diverse rollen zoals product manager voor de introductie van nieuwe concepten, marketing manager voor branding en positionering van ondernemingen, sales manager voor de verkoop van concepten aan klanten in de business to business, partner manager voor het opzetten van een partnerkanaal in de Benelux en Oost-Europa, project manager voor de implementatie van nieuwe concepten binnen complexe en veelal politiek gevoelige omgevingen, adviseur op het gebied van strategie ontwikkeling, propositie ontwikkeling, besturingsmodel ontwikkeling, leveranciersselecties, haalbaarheidsonderzoeken, business case ontwikkeling en investeringsselecties. Daarnaast heb ik mijn eigen onderneming op werkveld customer experience management gehad en ben nauw betrokken geweest bij diverse startups. Ik ben een bruggenbouwer en ben een professionele gesprekspartner of verschillende niveaus.

 

Ik heb onder andere een Bachelor in IT, Nima Marketing-C, MBA differentiatie Business Development, RBS MBA Management of Technology & Innovation en ben Prince II Practitioner gecertificeerd.

 

2) Wat is een drijfveer die richting heeft gegeven en geeft aan jou carrière?

In de functies die ik in het verleden heb vervuld zijn er altijd twee grote gemene delers te vinden, namelijk: vernieuwing en onzekerheid. Op zoek gaan naar het onbekende. Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden in welke vorm dan ook. Producten, diensten, projecten, klanten, business modellen e.d. geven mij altijd veel energie. Mezelf blijven ontwikkelen, leren en challengen vind ik erg belangrijk. Soms voel ik me ook een soort kind in een snoepwinkel. Ik laat me dan ook graag door anderen inspireren. Sinds 2014 ben ik met een nieuwe startup (Innofication) gestart.

 

3) Wat kan een startup verwachten die gecoached wordt door jou? 

De afgelopen jaren ben ik parttime docent strategie, marketing en ondernemerschap geweest en ik begeleidt nog steeds studenten met hun bachelor- of master scriptie. Studenten waarderen mij om het feit dat ik veel kan putten uit mijn praktijkervaring en zaken helder kan uitleggen. Ik sta met beide benen op de grond en weet zaken goed vanuit verschillende perspectieven onder de loep te nemen en beschikt over een gezonde dosis creativiteit.

 

Tijdens mijn coaching hanteer ik een gezonde combinatie van een theoretische- en pragmatische aanpak. Niet te veel zaken uit de losse pols, maar ook geen academische hoogstandjes die vaak te veel geld kosten en tijd vergen. De wereld is tenslotte al complex genoeg. Zo zijn populaire modellen nog altijd hulpmiddelen en geen doel op zich. Ik heb diepgaande expertise op het gebied van marketing, strategie, business modellen, innovatie, business case ontwikkeling, sales, channel management, maar ook van IT.

 

Bestaande ondernemers en startups kan ik helpen om de vinger op de zwakke plek te leggen en deze vervolgens op te lossen of te reduceren. Daarnaast wil ik met ondernemers en startups altijd meedenken om de eerste of volgende successen te boeken, want de “proof of the pudding is in the eating”!

 

Friso Muntjeswerf timmert ondertussen hard aan de weg met het (software) bedrijf Innofaction dat hij mede oprichtte in 2013.

 • Ontstaan Product: Hoe ben je op het idee gekomen voor Innofication?

innoficationHet concept van Innofication is ontstaan in 2013 door de ervaring die diverse adviseurs, ondernemers en verander managers met elkaar deelden op het gebied van het realiseren van veranderingen in de praktijk.

 

Het komt maar al te vaak voor dat nieuwe projecten worden geïnitieerd die een groot abstractie niveau hebben waarvan het eindresultaat bijvoorbeeld een auto of een skelter kan zijn. Nu is dat niet vaak het grootste probleem, maar de medewerkers die uiteindelijk werken met het resultaat zijn überhaupt niet betrokken geweest in het voortraject. Dit heeft nogal eens tot gevolg dat er geen enkele commitment door medewerkers en andere belanghebbenden wordt getoond. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de haalbaarheid van het project c.q. het verandertraject. Een grote organisatorische uitdaging dus.

 

Daarnaast viel het ons op dat veel innovatie methoden in de praktijk bestaan uit allerlei offline activiteiten, zoals workshops en heisessie die toch vaak een feestje van het management zijn, want medewerkers worden veelal pas in de uitvoeringsfase betrokken. Het is echter verstandig om medewerkers vroegtijdig in het innovatieproces te betrekken, want hun input kan van onschatbare waarde zijn.

 

Grondig onderzoek en het afwegen van diverse concepten heeft geleid tot de ontwikkeling van ons unieke innovatie platform met serious gaming elementen waarmee organisaties in staat zijn om nieuwe ideeën sneller om te zetten in proposities die in de markt kunnen worden gezet. Hierbij staat zowel de business van de klant als de organisatie centraal. Nieuwe proposities kunnen namelijk leiden tot grote veranderingen, zowel binnen- als buiten organisaties.

 

Voor wat betreft ons innovatie platform het volgende. Het komt er in de basis op neer dat door deelnemers in de game tijdens verschillende ronden ideeën worden uitgewerkt tot volledige proposities. In de game staat in iedere ronde een bepaald thema centraal met vragen die door de spelers en/of teams dienen te worden uitgewerkt. De andere spelers kunnen deze uitwerking beoordelen middels feedback en investeringen. Uiteraard kunnen aan de serious game stakeholders (bijv. coaches en/of investeerders) deelnemen die niet zelf een idee hebben ingebracht, maar wel budget hebben om ideeën te waarderen middels feedback en investeringen. Het idee die over alle ronden heen de meeste investeringen heeft ontvangen heeft klaarblijkelijk het meest kansrijke idee dat is uitwerkt tot een propositie die kan worden geïmplementeerd.

 

Het platform heeft geen vaste methode, maar faciliteert een proces waardoor er veel toepassingsmogelijkheden zijn. Zo kan ons platform bijvoorbeeld worden gebruikt voor business challenges op het gebied van innovatie, ondernemerschap, intrapreneurship, startups (incubators/accelerator) en educatie. Hiervoor kunnen technieken van ideation, crowdsourcing, social innovation, social learning en serious gaming worden ingezet. Vaak wordt er gewerkt met “templates/halffabricaten” waarmee projecten razendsnel kunnen worden opgeleverd zonder in te boeten op de flexibiliteit. “One size fit all” gaat vaak niet op voor business vraagstukken.

 

 

 • Probleem: Welk probleem lost Innofication op?

 

Hieronder volgt een korte opsomming van de benefits die het innovatie platform van Innofication levert, waardoor tevens inzicht ontstaat welke problemen worden opgelost.

 • Motivatie en commitment medewerkers verbeteren op ieder niveau in de organisatie. Medewerkers vroegtijdig in het innovatieproces betrekken en een stem geven waardoor ook zij invloed kunnen uitoefenen.
 • Ondernemerschap en samenwerking stimuleren. Individuen kunnen in teamverband ideeën uitwerken tot proposities, waarbij stakeholders hun bijdrage kunnen leveren. En dat allemaal 24×7!
 • Transparantie: alle stakeholders hebben inzicht in het succes of het achter blijven van bepaalde ideeën/concepten.
 • Leren en inzicht verschaffen. Aanwezige kennis met elkaar delen en van elkaar leren ondanks de onderlinge competitie in de serious game. Het platform beschikt over een kennisbank en modellen die kunnen worden gebruikt.
 • Time to market van innovaties reduceren. Er kan tijd worden bespaard door het sneller ontwikkelen en implementatie van proposities. Commitment van stakeholders is namelijk beduidend groter.
 • Slagingskans innovaties vergroten en concurrentiepositie versterken door stakeholders actief te betrekken. De stakeholders kunnen zowel klanten, leveranciers en andere belanghebbenden uit uw ecosysteem zijn waardoor concepten snel kunnen worden gevalideerd en is een launching customer vaak snel gevonden.

 

 

 • Probleem-eigenaar: Wat is de doelgroep van Innofication?

 

Klanten van Innofication zijn vrij divers. Het definiëren van doelgroepen is geen sinecure. Enkele kenmerken van (potentiele) klanten zijn: vaak actief in turbulente markten, veranderbereidheid is aanwezig, medewerkers zijn belangrijke/belangrijkste assets van de organisatie, management is bereid om deel van de macht te delegeren aan de crowd en de organisatie heeft een ondernemende cultuur (nodig).

 

Belangrijke doelgroepen waar Innofication zich op richt zijn:

  • Onderwijsinstellingen waar wordt gewerkt aan projecten. Zo werkt Hogeschool Inholland voor de minor ondernemerschap reeds 1,5 jaar met de oplossing van Innofication.
  • Incubators en Accelerators waarvoor volledige programma’s kunnen worden ingericht voor startups.
  • MKB (25+) en grootzakelijke markt: intrapreneurship, business development en innovatievraagstukken oplossen.

 

 

 • Hoe ziet het team eruit (groepsfoto zou ook een leuke toevoeging zijn)?

 

Innofication is een jonge startup. Zij werkt voor diverse projecten vaak samen met partners en associates. Wij hebben een flexibele schil gecreëerd waardoor wij klanten optimaal kunnen bedienen. Een goede focus op onze kernactiviteiten en core competences maken dit mogelijk.

 

 

 • Wat is je visie voor Innofication over een aantal jaar en wat heb jij nodig om dat te bereiken?

 

 

De visie op de organisatie van Innofication is afgeleid van de visie die Innofication heeft op het business klimaat in Nederland die we mogelijk mondiaal mogen veralgemeniseren. De life cycles van producten en diensten in veel sectoren worden steeds korter en dan hebben we het nog niet gehad over de complexiteit en dynamiek in markten, waardoor het voor organisatie steeds belangrijker wordt om sneller en succesvoller te innoveren. De tijd om een investering terug te verdienen wordt steeds korter. Tenslotte veranderen in termen van de Blue Ocean strategie markten sneller van Blue Oceans in Red Oceans waar concurrentie intens is. Het aantal organisaties die over een langere termijn houdbaar concurrentievoordeel weten te creëren is nog altijd beperkt!

 

Het kennisniveau van medewerkers in organisaties wordt steeds groter. Nederland is een echte kenniseconomie hetgeen zich uit in het hoge percentage HBO en WO geschoolde mensen op de arbeidsmarkt. Organisaties beschikken vaak over veel kennis die tussen de oren van hun medewerkers aanwezig is, maar die kennis wordt echter in de praktijk nauwelijks aangewend. Laat staan dat daar synergie mee wordt gecreëerd. De tijd dat de strategische top van de organisatie geïsoleerd alle beslissingen neemt verandert.

 

Innofication heeft tot doel om een platform te worden waarmee organisaties hun innovatievermogen verbeteren door medewerkers in een vroeg stadium te betrekken in het innovatieproces waardoor zowel de time to market van nieuwe producten en diensten wordt gereduceerd als de succeskansen worden vergroot.

 

Innovatie is niet slechts een proces van software van Innofication inrichten en business successen voor klanten worden geboekt. Innofication verwacht dat innovatie de komende 10 jaar een combinatie van offline- en online activiteiten zullen zijn om de innovatiekracht van organisaties te verbeteren. Hiervoor werkt Innofication met partners samen die naast hun netwerk ook business value voor eindklanten toevoegen. Voor Innofication betekent dit dat voornamelijk zal worden geïnvesteerd in partner management, business consultancy en software ontwikkeling. Voor software ontwikkeling op termijn een strategische IT partnership wenselijk zijn.

innovatiesversnellendoorseriousgaming

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.