Startup Almere | Vijf vragen aan Adham Laamraoui van De Nieuwe Bibliotheek Almere
382
post-template-default,single,single-post,postid-382,single-format-standard,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Vijf vragen aan Adham Laamraoui van De Nieuwe Bibliotheek Almere

Vijf vragen aan Adham Laamraoui van De Nieuwe Bibliotheek Almere

De bibliotheek opzoek naar startups? De bibliotheek als onderdeel van het startup ecosysteem? Hoe zit dat! Vijf vragen aan programma manager digitale innovatie Adham Laamraoui van De Nieuwe Bibliotheek Almere.

fotoadhamlaamraoui1. Waar komt de urgentie vandaan om te veranderen voor de bibliotheek?
De komst van het internet heeft de distributie van informatie ingrijpend veranderd. Maar ook digitalisering van boeken (e-books) en de wijze waarop wij als maatschappij in digitale netwerken actief zijn, veranderen de wijze waarop wij informatie benutten én consumeren ingrijpend. Dat is opzichzelfstaand niets nieuws, echter als men zich bedenkt dat het bedrijfsmodel van de bibliotheek dateert uit het pre-internet tijdperk en dus vooral floreerde ten tijde van informatie schaarste, terwijl vandaag de dag het tegenovergesteld het geval is: informatie overvloed. Met deze kennis in je achterhoofd groeit het gevoel van urgentie en de noodzaak om te innoveren met de dag.
Logischerwijs raakt dit ook de bibliotheek. Zo moeten wij nieuwe manieren vinden om informatie op een voor onze klanten relevantere wijze te presenteren. Maar ook de nieuwe behoeften van klanten stellen nieuwe eisen aan de kernactiviteiten van de bibliotheek. Denk aan andere diensten waarin niet zo zeer het boek centraal staat, maar juist de kennis die daarin verscholen zit. Het bieden van context aan informatie en het materialiseren van kennis zien wij als zeer belangrijke taak. Kortom, ook de bibliotheek moet als instituut breken met haar ‘status quo’ en met innovatie nieuwe vormen van digitale informatie, diensten en producten realiseren. De bibliotheek fungeert daardoor niet meer alleen als ‘centraal pakhuis van informatie’ maar juist als ‘platform van waarde creatie’.

2. Wat is je achtergrond van waaruit je aan de slag bent gegaan met de digitale innovatie voor de bibliotheek?
Als partner bij Digital Strategy mag ik mij bezig houden met het transformeren van organisaties door organisatie strategieën duurzaam te verbinden met innovatie & digitale marketing activiteiten. Daarnaast ben ik voor die tijd actief geweest als Business Unit Manager bij DPA op het gebeid van professional services binnen het Online Marketing domein. Nu ik actief ben als Programmamanager Digitale Innovatie mag ik het leukste van beide werelden combineren, én online marketing én (businessmodel) innovatie.

3. Hoe ziet je team eruit en wat wil je met hen bereikt hebben over een jaar?
Het team dat verantwoordelijk is voor het bedenken, implementeren en beheersen van onze innovaties bestaat uit acht professionals. Het team is gevormd naar een laboratoriummodel waarbij we aan de hand van innovatie experimenten (LEAN Start-up Methode) snel én tegen lage kosten innoveren. Het is dan ook niet voor niets dat het team de naam Digital Lab draagt. Met dit team werken wij aan de implementatie van een nieuwe website, content strategie, social spots, beacons en de realisatie van een Start-up HUB.

De teamleden van het Digital Lab zijn nogal ambitieus en bestaat uit onvermoeibare optimisten, dat is een goede voedingsbodem om tot betekenisvolle innovaties te komen. De doelen die wij nastreven bestrijken vooral de beoogde ‘outcome’ anders dan het ‘output’ adagium van veel organisaties. Wij hopen dan ook de bibliotheek door onze activiteiten nog relevanter wordt, meer gebruikers aantrekt en als het even kan er ook meer kennis wordt geconsumeerd.

4. Wat heb je nodig om dit te bereiken? Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Als je écht wilt veranderen als organisatie dan moet je als management bereid zijn de teugels te laten vieren, ruimte creëren voor mislukking en investeren in ontwikkelprogramma’s voor intern personeel. Dit stelt behoorlijk wat eisen aan organisatie en leiderschap. Het klinkt als management gewauwel, maar niets is minder waar. Zonder een paradigma verschuiving in de top van de organisatie, is een radicale ommezwaai door inzet van innovatie onbegonnen werk. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de moderne visie van het management, waardoor we de aanjagers van het programma digitale innovatie kunnen zijn.

De inspiratie voor innovatie is overal om je heen te vinden, maar vooral jonge start-ups met goede ideeën hebben mijn aandacht. Het is verbazingwekkend om te zien hoe jonge geesten de kracht van het internet, social communities en marketing instrumentarium gebruiken om exponentieel te kunnen groeien. Vooral start-ups die in de driehoek van ‘people, planet & profit’ acteren en daarmee een wezenlijke rol vervullen in het verbeteren van de kwaliteit voor mens en maatschappij, spreken mij aan. Het verbaast me overigens hoe weinig start-ups met dergelijke signatuur aan groei partners kunnen komen.

5. Wat is in jouw visie de rol van de nieuwe bibliotheek in het startup ecosysteem van Almere?
Om te kunnen co-creëren met lokale partners van de bibliotheek hebben wij bij wijze van innovatie besloten om juist het DNA van start-ups te benutten. Eind maart lanceren wij de ook de ‘Start-up HUB’. Dit is een plek naast het Digital Lab van de bibliotheek die bedoeld is start-ups de kans te bieden om tot wasdom te komen. De ruimte, twee werkplekken, en alle faciliteiten van de bibliotheek worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Voorwaarde is wel dat 10% van je tijd wordt terug geïnvesteerd in innovaties voor de bibliotheek. De bijzondere wisselwerking die ontstaat tussen publiek en privaat levert meer op dan de som der delen. De start-up kan zich vestigen, de bibliotheek leert beter te innoveren en de gebruikers van de bibliotheek krijgen sneller nieuwe diensten, win-win-win dus.
Maar daar blijft het niet bij! Het organiseren van events rondom het thema start-ups, digitalisering, innovatie en informeel leren, krijgen bij ons ruim aandacht. Wij hopen dat Start-up Almere dan ook dankbaar gebruik maakt van ons platform en vice versa!

Wij zijn nog op zoek naar Start-ups! Geïnteresseerden mogen contact op nemen met mij via a.laamraoui@denieuwebibliotheek.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.